M.a.s.t.e.r.c.a.r.e The Swedish Back Care System 

ONLINE DİSTRİBÜTÖRLÜK SÖZLEŞMESİ


KONU: Sırt, bel ağrısı, eklem yerleri rahatsızlıkları, boyun, omuz ve kas ağrıları, stres sorunlarının tedavisinde tamamen doğal, basit traksiyon hareketleri ve egzersizlere dayalı tedavi ve rehabilitasyon sistemi olan MASTERCARE iSVEC SIRT TRAKSiYON üniteleri INVERSION TABLE CİHAZLARI VE AKSESUARLARININ, TÜRKİYE MASTER DİSTRİBÜTÖRLÜĞÜNE AİT OLAN WWW.BEL-SIRT-AGRISI.COM ONLINE DİSTRİBÜTÖRLÜK SİTESİ ÜZERİNDEN INTERNET satışlarının, aşağıda belirtilen prensiplerle yürütülmesidir.

TARAFLAR : MASTERCARE THE SWEDISH BACK CARE SYSTEM Türkiye Master Distribütörü olarak SPORMERKEZİM SPOR EĞİTİM DANIŞMANLIK – ONLINE DİSTRİBÜTÖRLÜK WEB SİTESİ WWW.BEL-SIRT-AGRISI.COM ADINA H.EROL UGUR  ile....................................................adresinde faaliyet gösteren.......................................................'dır.

TANIMLAMA : Genel Distribütör, sözleşmede taraf 1 olarak, Distribütör ise ise taraf 2 olarak adlandırılacaktır.

TARAF 2' NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1. Distribütör, kendisine sunulan Distribütörlük hakkına istinaden, www.bel-sirt-agrisi.com Distribütörlük Sitesi üzerinden yürütüleceği, tüm tanıtım ve satış, faaliyetlerini yürütecektir.

2.MASTERCARE'in standart ve tescilli logosunu tüm yazışma ve tanıtımlarda kullanacaktır.

3. Distribütör eğer isterse, Uygulama, eğitim, show room ve stok amacıyla, başlangıçta standart model olan CN-A ve CN-B' ve Mini Modellerinden ayrı ayrı veya karma olarak 1 palet ( Export Palet 10 Adet ) sipariş verecek, ürün satın alıp, hem satış hem de show room için cihaz bulundurabilecektir.. Aksesuarlar ise isteğe bağlı kalacaktır.

4. Distribütörlük sözleşmesi imzalandığından itibaren, Distribütör, ürün satışları için faaliyetlerini başlatacak ve ürün almak istediğinde Distribütörler için  belirtilen özel toptan alım fiyatından ve site üzerinden belirlenen ödeme seçeneklerinden siparişlerini vereceklerdir.

5.Distribütör, yapılacak tüm tanıtım, promosyon, eğitim ve uygulama faaliyet ve maliyetlerini,  kendi tasarrufunda olan diğer başka web siteleri ile işbirliği yapmak suretiyle aktif olarak yürütecektir.

6. Distribütör, önceden belirlenmiş olan satış fiyatlarının altında veya üstünde fiyat uygulaması yapmayıp, fiyat istikranı bozmayacaktır.

7. Distribütör, tanıtım ve satış faaliyetlerini sürdürmek için, Taraf 1’i bilgilendirmek suretiyle, başka kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapabilir

8. Distribütör, MASTECARE' in genel promosyon ve satış prensiplerine uyum göstermeyen işbirliği yaptığı kişi veya kuruluşların tüm faaliyetlerinden sorumludur. .'

9. Distribütör, tespit edilen sipariş koşullarına göre hareket  edecektir.

10. Distribütör, Mastercare ürünlerinin dışında rekabet özellikleri taşıyan, aynı konuda başka ürün satış, ithalat veya imalat girişimlerinde bulunmayacaktır.

11BEL-SIRT-EKLEM AĞRILARI VE OMURGA SAĞLIĞI  konusunda yapılacak bigilendirme ve eğitim faaliyetlerinde TARAF 1' ile ortak hareket edip, bölgesi dahilinde (İsteğe Bağlı) MASTERCARE BEL TEDAVİ MERKEZLERI açılması için gerekli, araştırma, tetkik ve işbirliği çalışmalarına iştirak edecektir.

12. Distribütör, bölgesinde düzenlenen sergi, fuar ve tanıtım faaliyetlerine TARAF 1’ i bilgilendirmek suretiyle iştirak edebilir. Bununla ilgili mali yükümlülükler kendisine aittir.

13. Distribütör, TARAF l' in İstanbul'da önceden kararlaştırılan kongre ve toplantı merkezlerinde yapacağı tüm eğitim, tanıtım ve promosyon panel, seminer ve toplantılarına bir yetkilisini göndermekle yükümlüdür.

14. Distribütör, bölgesindeki tüm satış ve satış arttırma konusunda yaptıkları tüm yazışma, faaliyet, piyasa ve müşteri bilgilerini TARAF 1'e göndermekle yükümlüdür.

15. Distribütör, hem standart hem de mini modeller için yapılan görüşme ve muhtemel alım cins ve miktarları için Taraf 1’i bilgilendirecektir

TARAF 1' iN YÜKÜMLÜLÜKLERİ :

1. TARAF 1, TARAF 2'ye MASTERCARE ÜRÜNLER, bayiliği için gerekli eğitim, know how, bilimsel araştırma bilgileri ve desteklerini vermekle yükümlüdür.

2. TARAF 1Distribütörler için eşit ve istikrarlı fiyat ve satış politikası uygulamakla yükümlüdür.

3. TARAF 1, Distribütörün kendi iletişim kurmuş olduğu kişi veya kuruluşlarla direk temas kuramaz ve ürün satamaz

4. TARAF 1, belirtilen Distribütör alış  ve satış fiyatlanın altında satış yapamaz.

5. TARAF 1, MASTERCARE ürün ve aksesuarları satış fiyatlarındaki değişiklikleri Distribütöre bildirmekle yükümlüdür.

6. TARAF 1, MASTERCARE ürün ve aksesuarlarındaki model ve dizayn değişikliklerini önceden bildirmekle yükümlüdür.

7. DİSTRİBÜTÖRLÜK SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ : Tarafların sözleşmede belirtilen yükümlülüklerin yerine getirmemesi durumunda önceden yazılı ihbarda bulunmak ve yazılı ihbardan itibaren 1 aylık süre sonunda karşılıklı olarak sözleşme sona erdirilir. Distribütörlük çalışma ve faaliyetleri ve sözleşme maddeleri dahilinde çıkabilecek hukuki sorunlarda İstanbul mahkemeleri yetkilidir.

YUKARIDA BELİRTİLEN ONLINE DİSTRİBÜTÖRLÜK SÖZLEŞME ŞARTLARI TARAFLARCA MUTABIK KALINARAK .........................TARİHİNDE 2 NÜSHA OLARAK imza altına alınmıştır.

TARAF 1 :

MASTERCARE TÜRKİYE MASTER DİSTRİBÜTÖRLÜĞÜ SPORMERKEZİM  SPOR EĞİTİM DANIŞMANLIK  WWW.BEL-SIRT-AGRISI.COM ADINA

H.EROL UĞUR

TARAF   2 - DİSTRİBÜTÖR :  BÖLGE / ŞEHİR : 


İletişim Kurulacak Kişiler :

Erol Uğur :

euspormerkezim@gmail.com

0535 335 86 84Distribütörlük Programına katılmak için lütfen tıklayınız